2021 r. – znaczący wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań w budownictwie deweloperskim

Analizy, opinie

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że deweloperzy w grudniu minionego roku, w porównaniu do listopada, praktycznie utrzymali liczbę oddawanych do użytku mieszkań. Względem listopada 2021 r. nieznacznie spadła liczba rozpoczynanych budów (mimo okresu świątecznego). W grudniu bardzo wysoka była natomiast liczba pozwoleń budowlanych. Na uwagę zasługują też wstępne roczne wyniki działalności deweloperów, które są już dostępne po podsumowaniu statystyk z grudnia.

fot. R
fot. R

W ostatnim miesiącu 2021 roku odnotowano (w stosunku do miesiąca poprzedniego) znaczny wzrost  liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (+66,1%). Od 1 do 31 grudnia 2021 roku krajowi deweloperzy uzyskali zgodę na budowę 23 526 mieszkań. W ujęciu rocznym (grudzień 2021 r./grudzień 2020 r.) liczba pozwoleń z kolei spadła (o 7,1%).  

Dane GUS wskazują na niewielki miesięczny spadek liczby nowych budów mieszkań. W grudniu 2021 r. krajowe firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 12 595 lokali. Oznaczało to spadek o 2,4% względem listopada 2021 r. W ujęciu rocznym, liczba rozpoczętych mieszkań deweloperskich natomiast nieco wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do grudnia 2020 r. wynosi bowiem 6,6%.

Główny Urząd Statystyczny odnotował minimalny spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Od 1 do 31 grudnia 2021 r. krajowi deweloperzy ukończyli 16 134 lokale. To oznacza zmianę o (-0,4%) w relacji do listopada ubiegłego roku. W ujęciu rocznym liczba ukończonych mieszkań deweloperskich natomiast wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do grudnia 2020 r. wynosi 10,6%.

Oprócz miesięcznego podsumowania aktywności deweloperów Główny Urząd Statystyczny podał również wstępne dane dotyczące całego minionego roku. Według GUS wstępne wyniki budownictwa deweloperskiego z 2021 roku prezentują się następująco:
Liczba oddanych mieszkań: 141 738 (-0,7% w relacji do 2020 r.)
Liczba rozpoczętych budów mieszkań: 166 285 (+27,7% w relacji do 2020 r.)
Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę: 212 985 (+23,9% w relacji do 2020 r.)

Jak widać firmom deweloperskim w 2021 roku udało się utrzymać wysoką aktywność inwestycyjną. Branża deweloperska odnotowała bardzo dobre wyniki w zakresie liczby rozpoczętych budów mieszkań i uzyskanych pozwoleń na budowę.
(A.P.)

Czytaj także:

Metr kwadratowy małego mieszkania kosztował najwięcej (2020 r.)

Zamknij [x]

Czytaj także:

Metr kwadratowy małego mieszkania kosztował najwięcej (2020 r.)

Zamknij [x]