2023 r. - mniej oddanych mieszkań, wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów.

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-grudzień 2023 r. Według wstępnych danych GUS, w minionym roku, w stosunku do roku 2022, odnotowano spadek liczby mieszkań, na które wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

fot. R
fot. R

W tym samym czasie spadła także liczba mieszkań oddanych do użytkowania i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

W całym 2023 roku oddano do użytkowania łącznie 220,4 tys. mieszkań, czyli o 7,6 % mniej niż w roku wcześniejszym. W samym tylko grudniu 2023 r. oddano 20 772 mieszkania, i było to więcej o 9,9% niż w listopadzie 2023 r., jednak w stosunku do grudnia 2022 r. odnotowano 11,7-procentowy spadek w tej statystyce.

W minionym roku oddano mniej mieszkań zarówno w budownictwie deweloperskim (odnotowano tu spadek 5,2% - oddano 136,5 tys. mieszkań), jak i w budownictwie indywidualnym (w tym segmencie spadek wyniósł 12,3% - oddano 79,6 tys. mieszkań). Wzrost w liczbie oddanych mieszkań odnotowano natomiast w pozostałych formach budownictwa (4,3 tys. oddanych mieszkań w 2023 r., względem 3,8 tys. w roku 2022). Jednak budownictwo spółdzielcze, społeczno-czynszowe, zakładowe i komunalne stanowi łącznie tylko niespełna 2% liczby oddanych w 2023 r. mieszkań. Wyniki w tych formach budownictwa nie wpływają więc znacząco na obraz całego rynku.

W 2023 roku odnotowano także spadek łącznej powierzchni użytkowej oddanych mieszkań, która wyniosła niespełna 20 mln mkw. (19,9 mkw.). Jest to wartość mniejsza o 9,7% niż przed rokiem.

W 2023 roku w odniesieniu do roku wcześniejszego o prawie 19,1% zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń budowy. W minionym roku łącznie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 241,1 tys. mieszkań. Podobne spadki w tej statystyce odnotowano zarówno w budownictwie deweloperskim (161,8 tys. wydanych pozwoleń lub zgłoszeń budowy), jak i w kategorii inwestorów indywidualnych (72,5 tys.). Należy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnim miesiącu 2023 r. wydano pozwoleń lub zgłoszeń budowy dla 22 018 mieszkań. Oznacza to wzrosty o 6,1% w stosunku do listopada 2023 r. i o 7,6% w odniesieniu do grudnia 2022 r.

Rok 2023 cechował także spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań w stosunku do roku 2022. Łącznie w całym 2023 r. rozpoczęto budowę 189,1 tys. mieszkań, czyli o 5,6% mniej niż rok wcześniej. W grudniu 2023 r. rozpoczęto budowę 14 381 mieszkań i była to liczba o 10,7% mniejsza niż miesiąc wcześniej, ale większa o 46,1% niż w grudniu 2022 roku.

W 2023 r. w województwie małopolskim zanotowano 21,5 tys. mieszkań oddanych do użytkowania, 18,3 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto i 23,8 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

R.

Źródło danych GUS

Czytaj także:

Powierzchnie biurowe w Krakowie.

Zamknij [x]

Czytaj także:

Powierzchnie biurowe w Krakowie.

Zamknij [x]