XIV Targi REFE we Wrocławiu

Na rynku

W dniach 21-23 kwietnia we Wrocławiu odbyły się XIV Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji REFE. W imprezie uczestniczyło 292 wystawców z 11 krajów. Swoje oferty inwestycyjne zaprezentowały 52 Urzędy Miast i Gmin, Agencja Mienia Wojskowego oraz deweloperzy, agencje nieruchomości (z ofertami krajowymi i zagranicznymi) i instytucje finansowe.

XIV Targi REFE we Wrocławiu | zdjęcie 1


Podczas REFE odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia statuetek „Orły Refe” za najlepiej zrealizowane inwestycje w 2005 roku w trzech kategoriach. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych propozycji nominowano 18 realizacji.

W kategorii „obiekt komercyjny” nagrodę przyznano Staremu Browarowi w Poznaniu, w kategorii „obiekty rezydencjalne” „Domowi pod Papugami”, a w kategorii „obiekt użyteczności publicznej” Rynkowi w Chrzanowie.

Honorowe wyróżnienie przypadło Pawilonowi Polskiemu prezentowanemu na EXPO w AICHI – Japonia.

Uczestnicy targów brali udział w imprezach tradycyjnie towarzyszących REFE: Open Party w Casinos Poland oraz Uroczystym Bankiecie REFE w Art Hotelu (na imprezę tą zaproszono pół tysiąca osób).

REFE towarzyszyła konferencja „Inwestycje i finanse”, złożona z 27 paneli tematycznych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce finansowania inwestycji, budownictwu mieszkaniowemu w Europie, inwestycjom prowadzonym w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne oraz działalności gospodarczej w wybranych krajach europejskich.

Profesor Andrzej Główczewski (Francja) przedstawił swój strategiczny program budownictwa tanich mieszkań społecznych na wynajem. Podstawą opracowania programu są pozytywne doświadczenia rynku francuskiego.

XIV Targi REFE we Wrocławiu | zdjęcie 2


Alternatywne rozwiązania problemu niedoboru mieszkań z zasobu gminnego przedstawili: Bolesław Meluch, ekspert Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich oraz Witold Grzybowski, doradca finansowy PSBD. Natomiast najnowsze tendencje rozwoju budownictwa w krajach europejskich (zarówno w obrębie UE, jak i w krajach kandydujących) przedstawił Henryk Rand.

Aneta Kupidura z EFL przedstawiła leasing nieruchomości jako narzędzie finansowania inwestycji. Podsumowaniem tej tematyki była prezentacja porównawcza Krzysztofa Kaczmarka z Kancelarii TPA Horwath Sztuba Kaczmarek na temat podatkowej strony działalności gospodarczej w wybranych krajach Europy.

W drugim dniu konferencji, zatytułowanym „Międzynarodowe Forum Gospodarcze” dominowała tematyka prawna, regulująca działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości.

Między innymi, Ireneusz Benikas z Kancelarii Prawnej omówił zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej; Dymitr Tupczyjenko (Ukraina) poruszył prawne i ekonomiczne aspekty międzynarodowej współpracy gospodarczej na przykładzie kontaktów z rynkiem ukraińskim, a Marek Pielichowski (PWS Konstanta) przedstawił wpływ ryzyka finansowego na podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Wojciech Grzelak (Rosja) z Fundacji Ałtajskiej zaprezentował Kraj Ałtajski w środkowej Syberii jako rynek otwarty na inwestycje. Do aktualnych tematów należała prezentacja Jerzego Żurawskiego z Agencji Energii i Środowiska, dotycząca konieczności uzyskiwania certyfikatów energetycznych dla nieruchomości wchodzących do obrotu na obszarze Unii Europejskiej.

Trzeci dzień konferencji to prezentacja rynków inwestycyjnych wybranych krajów europejskich: Ukrainy, Polski, Niemiec i Litwy. Zaproszeni eksperci: Igor Nakłowicz (Ukraina), Jacek Kolibski, Artur Pietraszewski (Polska), Andrzej Abrachamowicz (Niemcy) i Margarita Wainilkiene (Litwa) przedstawili analizę chłonności rynku i opłacalności inwestowania w poszczególnych jego segmentach.

John Budz z Realty Executives (USA) opisał bieżącą koniunkturę na rynku inwestycyjnym w Stanach Zjednoczonych.

Konferencja przebiegała w trzech salach audytoryjnych w języku polskim i angielskim.

Czytaj także:

RoadShow Facility Management

Zamknij [x]

Czytaj także:

RoadShow Facility Management

Zamknij [x]