RoadShow Facility Management

Na rynku

22 czerwca 2006r. w Gdyni odbędzie się trzecia z cyklu czterech konferencji RoadShow "Facility Management czy Zarządzanie Nieruchomościami".

RoadShow "Facility Management czy Zarządzanie Nieruchomościami" to:

- największy cykl wydarzeń w Polsce stanowiący przegląd lokalnych rynków Facility Management
- spotkanie praktyków i teoretyków rynku
- dyskusja i wymiana doświadczeń między specjalistami
- prezentacja najciekawszych ofert firm dostarczających usługi dla rynku nieruchomości
- siedem paneli konferencyjnych
- możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami poszczególnych firm z branży
- szansa na uzyskanie porady specjalistów Human Resources w kwestii możliwości zatrudnienia na rynku nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem branży FM&PM

W programie konferencji przewidziano tematy, które odnoszą się do obecnego rynku facility management:

- Działania integrujące lokalne środowisko Facility Management i Zarządzania Nieruchomościami
- Audyt i outsourcing usług FM dla budynku
- Różnice między FM, administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami
- Finansowanie i optymalizacja kosztów Facility Management
- Bezpieczeństwo w FM
- Systemy informatyczne w FM
- Rynek pracy w branży FM
- Cykl życia nieruchomości i wpływ zarządzania na podniesienie i/lub utrzymanie jej wartości.
- Aktualne regulacje prawne dotyczące zarządzania nieruchomościami
- Facility Management - czego oczekuje właściciel nieruchomości - zbieżność i rozbieżność interesów właściciela nieruchomości i firmy zarządzającej nieruchomościami na rynku krakowskim.

Ostatnia konferencja z cyklu RoadShow "Facility Management czy Zarządzanie Nieruchomościami" odbędzie się 30 listopada w Poznaniu

Więcej informacji: www.scc.com.pl


Kontakt z organizatorem:
Monika Kurlanc, tel.:(22) 740-67-80, (0) 696-188-351, faks: (22) 672-95-89,
e-mail: monika.kurlanc@scc.com.pl


Konferencja spełnia wymogi ustawicznego kształcenia licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Czytaj także:

Wiecha na Zachodniej

Zamknij [x]

Czytaj także:

Wiecha na Zachodniej

Zamknij [x]