Rozpoczęte budowy, pozwolenia na budowę - dobry wynik po trzech kwartałach

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego we wrześniu bieżącego roku. Najnowsze dane GUS wskazują, że firmy deweloperskie w ostatnim miesiącu minionego kwartału zwiększyły liczbę oddawanych do użytku mieszkań. Względem sierpnia 2021 roku w budownictwie deweloperskim spadła natomiast liczba rozpoczynanych budów i pozwoleń budowlanych.

fot. R
fot. R

 Mimo tych spadków, wyniki deweloperów z trzech kwartałów bieżącego roku wróżą dobry wynik na koniec roku.
    
W dziewiątym miesiącu 2021 roku w budownictwie deweloperskim odnotowano miesięczny spadek liczby nowych budów mieszkań. We wrześniu 2021 r. firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 11 268 mieszkań. Oznaczało to spadek o 19,7% względem sierpnia 2021 r. W ujęciu rocznym, liczba rozpoczętych mieszkań deweloperskich spadła jeszcze bardziej - ujemna zmiana w stosunku do wyniku z września 2020 r. wynosi aż 33,7%.

Dane GUS pokazują także miesięczny spadek liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (-5,0%) w budownictwie deweloperskim. Od 1 do 30 września 2021 roku deweloperzy uzyskali zgodę na budowę 15 305 mieszkań. W ujęciu rocznym (wrzesień 2021 r./wrzesień 2020 r.) liczba pozwoleń natomiast wzrosła (wzrost o 7,7%).
 
Główny Urząd Statystyczny odnotował także wyraźny, miesięczny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Od 1 do 30 września 2021 r. krajowi deweloperzy ukończyli 14 514 lokali i domów. To oznacza zmianę o (+26,3%) w relacji do wyniku z sierpnia 2021 r. W ujęciu rocznym liczba ukończonych mieszkań deweloperskich wzrosła nieco mniej znacząco - dodatnia zmiana w stosunku do września 2020 r. wynosi 16,1%.

Oprócz miesięcznego podsumowania aktywności deweloperów, Główny Urząd Statystyczny podał również wstępne dane dotyczące łącznie trzech kwartałów br. Według GUS takie wstępne wyniki budownictwa deweloperskiego z pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 roku prezentują się następująco:
    • Liczba oddanych do użytku mieszkań: 97 295 (-3,8% w relacji do I-III kw. 2020 r.)
    • Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę: 157 534 (+36,9% w relacji do I-III kw. 2020 r.)
    • Liczba rozpoczętych budów mieszkań: 128 028 (+36,5% w relacji do I-III kw. 2020 r.)

Powyższe wyniki wskazują, że bieżący rok (jeżeli sytuacja nie zmieni się znacząco w ostatnim kwartale roku) może zakończyć się widocznym wzrostem liczby pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych budów mieszkań.

(A.P.)

Czytaj także:

Przyszłość rynku mieszkaniowego w Krakowie

Zamknij [x]

Czytaj także:

Przyszłość rynku mieszkaniowego w Krakowie

Zamknij [x]