Przebudzenie na rynku „hipotek”

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało kwartalny raport. W tej obszernej analizie znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w drugim kwartale 2015 roku. Wskazują one, że wraz z nadejściem wiosny koniunktura na rodzimym rynku kredytów mieszkaniowych, nieco się poprawiła. Prócz typowych czynników sezonowych, spore znaczenie miała też marcowa obniżka stóp procentowych NBP. Dzięki niej, oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych spadło do rekordowo niskiego poziomu.

Najważniejszym symptomem rynkowego ożywienia był wzrost liczby nowych „hipotek”. Od kwietnia do czerwca 2015 roku krajowe banki podpisały 46 504 umowy kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (+10,28%) w relacji do poprzedniego kwartału.

W drugim kwartale br. rynek „hipotek” powrócił do wyników notowanych przed dwunastoma miesiącami. Warto wspomnieć, że program MdM stymulował sprzedaż kredytów w nieco większym stopniu niż poprzednio. Od stycznia do marca b.r. banki zaakceptowały 4481 wniosków o kredyt z rządową dopłatą. W poprzednim kwartale ten wynik zwiększył się o 5,80% (do 4741 wniosków).

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,06 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 12,03% więcej środków niż w styczniu, lutym i marcu br.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od kwietnia do czerwca 2015 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, wzrosła tylko o 0,01 punktu procentowego (z 1,75% do 1,76%). Warto wspomnieć, że w czerwcu br. średnia marża przykładowego kredytu była na takim samym poziomie, jak dwanaście miesięcy wcześniej. To oznacza, że banki zrezygnowały z podwyżek marż wprowadzonych w III kw. 2014 r.

(A.P.)

Czytaj także:

Krakowskie mieszkania o 4% droższe niż w 2013 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

Krakowskie mieszkania o 4% droższe niż w 2013 r.

Zamknij [x]