Lokum Deweloper informuje o wynikach sprzedaży

Na rynku

W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. wrocławski deweloper, obecny również na rynku krakowskim, zwiększył sprzedaż lokali o ponad 50% w porównaniu z poprzednim rokiem.

W tym okresie Grupa podpisała 651 umów deweloperskich i przedwstępnych, osiągając już po dziewięciu miesiącach poziom sprzedaży jak w całym roku 2016.

Jednocześnie odnotowano mniejszą liczbę lokali rozpoznanych w wyniku (189) w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. (328), co jest bezpośrednio związane z tegorocznym harmonogramem realizacji inwestycji.

– Kumulacja rozpoznań lokali w wyniku finansowym nastąpi w ostatnim kwartale 2017 r., który właśnie się rozpoczął – mówi Prezes Zarządu, Bartosz Kuźniar. – Już teraz trwają przekazania lokali z inwestycji Lokum di Trevi VII oraz Lokum Victoria IVa – pozwolenia na ich użytkowanie uzyskaliśmy w drugiej połowie września.

W tym roku przekażemy klientom jeszcze lokale z dwóch kolejnych etapów inwestycji Lokum Victoria – IVb oraz IIa.

W samym trzecim kwartale sprzedaż lokali wzrosła o 88% r/r – do 213 ze 113 lokali w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Na koniec września umowami rezerwacyjnymi objętych było 271 lokali. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do końca trzeciego kwartału 2016 r. Wzrost ten związany jest m.in. z rozpoczęciem działalności Lokum Deweloper na rynku krakowskim i wprowadzeniem do oferty pierwszych inwestycji.

Suma lokali rozpoznanych w wyniku oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wyniosła 630 na koniec września 2017 r. Tym samym potencjał rozpoznań lokali w wyniku 2017 roku (679 lokali) został zrealizowany w 93%. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi niemal 50% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi objętych jest już 447 lokali.

Na koniec września Lokum Deweloper posiadał w ofercie 810 lokali w swoich krakowskich i wrocławskich inwestycjach (wobec 914 na koniec czerwca). W IV kwartale planowane jest wprowadzenie do sprzedaży ostatniego etapu Lokum Victoria i kolejnego etapu Lokum di Trevi – łącznie ponad 300 lokali. Liczba lokali w realizacji (1767) jest bliska rekordowych poziomów dla spółki.


źródło: informacja prasowa

Czytaj także:

124. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań: 14-15 października 2017 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

124. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań: 14-15 października 2017 r.

Zamknij [x]