Kto bierze kredyty mieszkaniowe?

Analizy, opinie

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport podsumowujący sytuację banków w 2014 r. Ta analiza zawiera między innymi ciekawe informacje na temat osób zaciągających nowe kredyty hipoteczne.

Zdjęcie do artykułu: Kto bierze kredyty mieszkaniowe?

Okazuje się więc (co nie jest specjalnym zaskoczeniem), że w ubiegłym roku wśród kredytobiorców zdecydowanie przeważali młodzi Polacy.

Po zebraniu informacji pochodzących z krajowych banków, KNF obliczył, że pod względem wieku kredytobiorców, rozkład liczby „hipotek” przedstawia się następująco:

• osoby w wieku do 25 lat zaciągnęły 4,20% kredytów hipotecznych udzielonych w 2014 r.
• osoby w wieku od 25 lat do 30 lat - 25,10%
• osoby w wieku od 30 lat do 35 lat - 27,50%
• osoby w wieku od 35 lat do 40 lat - 17,70%
• osoby w wieku od 40 lat do 50 lat - 15,60%
• osoby w wieku powyżej 50 lat - 9,90%

Informacje zaprezentowane przez KNF wskazują również, że kredytobiorcami hipotecznymi są głównie Polacy z wyższym wykształceniem (72%). Udział osób posiadających wykształcenie średnie lub podstawowe w całej grupie kredytobiorców hipotecznych wynosi odpowiednio 25% oraz 3%.

Na uwagę zasługują też dane dotyczące dochodów we wniosku kredytowym (składanym przez jedną osobę lub rodzinę):

• miesięczny dochód netto do 2000 zł - 7,30% kredytów hipotecznych udzielonych w 2014 r.  
• miesięczny dochód netto od 2000 zł do 4000 zł - 37,20%
• miesięczny dochód netto od 4000 zł do 6000 zł - 25,90%
• miesięczny dochód netto od 6000 zł do 8000 zł - 12,80%
• miesięczny dochód netto powyżej 8000 zł - 16,70%

Z danych KNF-u wynika również, że kredyty mieszkaniowe zaciągają głównie małżeństwa (54,70%) oraz single (30,40%). Mniejszy udział mają następujące grupy kredytobiorców:

• osoby samotne zaciągające kredyt razem z innym członkiem rodziny - 7,30% kredytów udzielonych w 2014 r.
• małżeństwa zaciągające kredyt razem z innym członkiem rodziny - 4,00%
• pozostali kredytobiorcy - 3,70%

Wśród posiadaczy nowych kredytów hipotecznych dominują osoby zatrudnione na umowę o pracę (czas nieokreślony). W 2014 r. udział takich kredytobiorców wynosił 67,90%. Mniej liczni byli przedsiębiorcy (wynik: 13,60%) oraz pracownicy zatrudnienia na czasowym etacie (wynik: 11,20%).


(A.P.)

Czytaj także:

Rozkład powierzchni mieszkań sprzedawanych w Krakowie

Zamknij [x]

Czytaj także:

Rozkład powierzchni mieszkań sprzedawanych w Krakowie

Zamknij [x]