II Forum Budowlane

Na rynku

W sobotę zakończyło się II Ogólnopolskie Forum Budowlane w Krynicy Zdroju.

Na zaproszenie firmy FAKRO, która była gospodarzem krynickiego forum, odpowiedziało ponad 250 przedstawicieli organizacji branżowych i szefów firm budowlanych, zainteresowanych dyskusją na najważniejsze dla branży tematy.

Generalnie w Krynicy panowało przekonanie, że pomimo zastoju w budownictwie, widać pierwsze sygnały pewnego ożywienia. W opinii dr Elżbiety J. Syrdy, prezesa ASM – Centrum, firmy zajmującej się monitorowaniem i analizą rynku budowlanego, miniony rok można ocenić jako optymistyczny. „Budownictwo jest zawsze kołem zamachowym gospodarki, a ożywienie w tej branży – najprostszą drogą do spadku bezrobocia. Są podstawy, by przypuszczać, ze ten rok będzie jeszcze lepszy dla budownictwa”. Z kolei Roman Nowicki, przewodniczący Kongresu Budownictwa, szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Polsce tak wielu ludzi nie ma szansy na swoje mieszkanie, apelując do rządu i obecnego na forum Ministra Jerzego Polaczka, by z powagą podszedł do tego problemu.

W czasie forum minister Jerzy Polaczek ogłosił założenia projektu ustawy, która uruchomi dopłaty budżetowe do kredytów mieszkaniowych. Będą z nich mogły skorzystać tylko rodziny nie posiadające własnego mieszkania (także niepełne, np. matka wychowująca dziecko). Państwo dopłacałoby jednak do odsetek tylko przez osiem lat, a nie przez cały okres spłaty. Zdaniem rządu, przez ten czas rodziny spłaciłyby znaczną część kredytu. Rząd chce objąć dopłatą nie tylko mieszkania, ale również domy jednorodzinne.

II Forum Budowlane | zdjęcie 1


O szansach i zagrożeniach dla polskiego budownictwa mówił m. in. Janusz Komurkiewicz, dyrektor ds. promocji i reklamy FAKRO. Według niego najpoważniejszym zagrożeniem jest ustawa o zamówieniach publicznych. W większości przetargów kryterium decydującym o wyborze jest cena, co prowadzi do oszustw i szukania tańszych, ale nie zawsze najlepszych jakościowo produktów. Negatywny wpływ na sektor ma również sprowadzenie materiałów wątpliwej jakości z dużych sieci supermarketów ze starych krajów UE do nowych krajów członkowskich. Chodzi także o import z dalekiego Wschodu do Polski produktów o niskiej jakości użytkowej. Kolejnym zagrożeniem jest szara strefa producentów materiałów budowlanych. Jeżeli nadzór nad rynkiem nie funkcjonuje właściwie, to wtedy pojawiają się produkty złe jakościowo i nie odpowiadające normom i aprobatom technicznym. Zastosowanie produktów niskiej jakości w budynkach może spowodować zagrożenie życia ludzkiego. Złe jakościowo produkty to w efekcie konieczność wykonania wcześniejszych remontów i wyższe koszty eksploatacyjne, m.in. wyższe wydatki na ogrzewanie.

A szanse? Duże przedsiębiorstwa ze sporym udziałem w rynku światowym mogą sobie pozwolić na przeprowadzenie badań jakościowych produktu i pozyskać nowe rynki zbytu. Z kolei małe i średnie firmy produkcyjne mają szanse w produkcji materiałów niszowych.

Wśród omawianych tematów znalazł się także projekt ustawy o certyfikacji energetycznej budynków; rola zasobów ludzkich w budownictwie, nowe kierunki w budownictwie, m.in. budownictwo pasywne.

W ocenie organizatorów cel konferencji, jakim była edukacja przedstawicieli sektora budowlanego w świetle nowych uwarunkowań wynikających z uczestnictwa Polski w UE oraz wymiana poglądów na ten temat, został osiągnięty dzięki zastosowaniu formuły paneli dyskusyjnych. Opinie pokonferencyjne uczestników spotkania zachęcają do organizowania forum budowlanego w kolejnych latach.

Czytaj także:

Czy Kraków będzie odblokowany?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Czy Kraków będzie odblokowany?

Zamknij [x]