9. Konferencja Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego

Na rynku

19 kwietnia 2024 roku w Krakowie, przy ul. Basztowej 20, gdzie mieści się krakowski odział Narodowego Banku Polskiego, odbyła się 9. Konferencja z cyklu „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego”. Patronat honorowy nad wydarzeniem organizowanym przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań objął Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

fot. SBDiM
fot. SBDiM

Podobnie jak podczas wcześniejszych edycji, w 9. Konferencji wzięli udział eksperci, analitycy, naukowcy i przedstawiciele środowiska deweloperskiego, a spotkanie stało się okazją do wymiany myśli i poglądów dotyczących rynku nieruchomości. Tegoroczna konferencja zbiegła się w czasie z wyborami samorządowymi, planowaniem nowych rozwiązań w zakresie wspomagania procesu zakupu mieszkań oraz nowymi regulacjami urbanistycznymi, które wpływać będą na proces wydawania pozwoleń na budowę.

Po oficjalnym otwarciu konferencji i powitaniu jej uczestników, wykład wprowadzający wygłosił profesor Szkoły Głównej Handlowej, Waldemar Rogowski.

Pierwszy panel dyskusyjny, zatytułowany „Rynek mieszkaniowy w liczbach”, poprowadził red. Jacek Bańka. Na wstępie panelu prelekcję dotyczącą sytuacji w zakresie podaży na rynku deweloperskim wygłosił Kazimierz Kirejczyk (JLL Polska). Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: Mariusz Bryksy (Bryksy/SBDiM), dr Jacek Furga (Centrum AMRON), Kazimierz Kirejczyk (JLL), Marcin Krasoń (Otodom), dr Krzysztof Olszewski (NBP) i prof. Waldemar Rogowski (SGH/Grupa BIK).

Po przerwie, w kolejnym panelu pt. „Czy ruchy miejskie pomagają mieszkańcom Krakowa”, prowadzonym przez redaktorów Jacka Bańkę oraz Jarosława Knapa (KGM/SBDiM), w dyskusji uczestniczyli Marek Bolek (Smart Apartments/SBDiM), Andrzej Guła (Alarm Smogowy), Jakub Kucharczuk (Podcast Międzymiastowo), Piotr Lewicki (Biuro Projektów Lewicki Łatak), Łukasz Maślona (Stowarzyszenie Funkcja Miasto). Prezentację wprowadzającą w tej części konferencji przedstawili Piotr Krochmal i Ewelina Wójciak z Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.

Trzecia część konferencji, opatrzona tytułem „Zakonserwowany Kraków”, prowadzona była przez red. Małgorzatę Tomczak (Architektura&Biznes). Wprowadzeniem do dyskusji stała się prelekcja Roberta Koniecznego (KWK Promes), w której przestawił między innymi kilka ze swoich najważniejszych projektów. W tym panelu poglądami wymieniali się Józef Białasik (B2 Studio), Magdalena Buczyńska-Zapała (SARP O. Kraków), Robert Konieczny (KWK Promes), Piotr Legerski (Arkada/SBDiM), prof. Piotr Lorens (Główny Architekt Gdańska) oraz Katarzyna Urbańska (Wojewódzki Konserwator Zabytków).

W ostatniej części konferencji wykład „Nowelizacja Ustawy deweloperskiej pod kątem klauzul abuzywnych” poprowadził mec. Paweł Kuglarz (Instytut Allerhanda).

Na zakończenie wydarzenia, w imieniu jego organizatora - Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań – konferencję podsumowali Piotr Legerski i Mariusz Bryksy.

R.

Czytaj także:

Krakowskie Targi Domów i Mieszkań: ponad 25 lat, 150 edycji

Zamknij [x]

Czytaj także:

Krakowskie Targi Domów i Mieszkań: ponad 25 lat, 150 edycji

Zamknij [x]