7400 nowych mieszkań w 2008 roku

Analizy, opinie

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w trakcie 69 Giełdy Domów i Mieszkań, zastępca prezydenta Krakowa Kazimierz Bujakowski przedstawił informacje dotyczące tegorocznych wyników budownictwa mieszkaniowego w Krakowie.

W ciągu 8 miesięcy tego roku oddano do użytku ponad 7.400 nowych mieszkań (tyle wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), z tego prawie 7.000 na sprzedaż i wynajem. W tym samym czasie zakończono 450 budynków jednorodzinnych. Prezydent podkreślił, że w ciągu ostatnich trzech lat w Krakowie oddano prawie 19.000 mieszkań, a zestawienie ilości budów rozpoczętych i zakończonych umożliwia oszacowanie aktualnej podaży.

W roku 2008 utrzymywał się trend zwiększania ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w stosunku do liczby wpływających wniosków. Do sierpnia Wydział Architektury i Urbanistyki wydał 136 pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budownictwa wielorodzinnego. Gdyby zrealizowano wszystkie mieszkania budowane na podstawie tych decyzji, mogłoby powstać łącznie ponad 11.000 mieszkań.

W ciągu 8 miesięcy tego roku wydano 63 decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W oparciu o te decyzje mogłoby powstać ponad 4.000 nowych mieszkań. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił spadek – w 2008 roku wydano 82 analogiczne decyzje, umożliwiające rozpoczęcie budowy 8500 mieszkań.

Kazimierz Bujakowski poinformował, że w latach 2006-2008 rozpoczęto budowę ponad 21.000 nowych mieszkań. W roku 2007 rozpoczęto budowę 9.000 nowych mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, w 2008 znacznie mniej, bo 5600, a w ośmiu pierwszych miesiącach bieżącego roku łącznie 4404 mieszkań (w tym 3100 mieszkań w zabudowie wielorodzinnej z przeznaczeniem na sprzedaż i wynajem). Zwiększa się aktywność inwestorów indywidualnych - w 2008 roku rozpoczęli oni budowę 1300 budynków (domów jednorodzinnych).

Prezydent zdementował informację, która pojawiła się w prasie, jakoby zaprzestano prac nad studium zagospodarowania dla miasta i zapowiedział, że temat studium zostanie poruszony w trakcie konferencji zorganizowanej na kolejnej Giełdzie w Hali Sokoła.

Czytaj także:

Więcej mieszkań na wynajem, ruch w działkach deweloperskich

Zamknij [x]

Czytaj także:

Więcej mieszkań na wynajem, ruch w działkach deweloperskich

Zamknij [x]