30 000 mieszkań czynszowych

Na rynku

W minionym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wspomniany akt prawny przewiduje między innymi środki na budowę około 30 000 mieszkań z niskimi czynszami (o 40% - 50% mniejszymi od stawek rynkowych).

fot. R
fot. R

Rząd zakłada, że te lokale rozwiążą problemy mieszkaniowe osób, które nie mogą lub nie chcą zaciągnąć kredytu hipotecznego.

Budownictwo czynszowe od 1995 r. do 2009 r. było finansowane w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Łączne wydatki budżetowe na ten fundusz wyniosły 4,29 mld zł. Po rozwiązaniu KFM, spółdzielnie i TBS-y miały problem z finansowaniem nowych lokali na wynajem. Dlatego rząd planuje uruchomienie nowego funduszu, który będzie prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie z planem rządu, Bank Gospodarstwa Krajowego przez 10 lat będzie udzielał niskooprocentowanych kredytów dla spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego (tzw. TBS-ów) oraz spółek gminnych. Oprocentowanie kredytów na mieszkania czynszowe ma być równe średniej stopie WIBOR - 3M. Marżę kredytową (1,30 punktu procentowego), opłaci budżet państwa. Łączna wartość udzielonych kredytów inwestycyjnych przez 10 lat (2016 r. – 2025 r.) ma wynieść około 752 mln zł. Dla porównania, tegoroczny limit dofinansowania w programie MdM to 715 mln zł.   

Nowe „czynszówki” mają być przeznaczone na rotacyjny wynajem i nie będą stanowiły substytutu mieszkań własnościowych. Najemcy lokali wybudowanych po 2016 r. będą mogli wnieść partycypację wynoszącą do 25%. Mieszkania wybudowane w ramach nowego programu będą dostępne dla rodzin, których średni miesięczny dochód w poprzednim roku nie przekraczał:

  •     80% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla jednoosobowych gospodarstw domowych
  •     120% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla dwuosobowych gospodarstw domowych
  •     165% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla trzyosobowych gospodarstw domowych
  •     200% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla czteroosobowych gospodarstw domowych
  •     240% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla pięcioosobowych gospodarstw domowych
  •     280% średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie x 120% - dla sześcioosobowych gospodarstw domowych

Jeżeli najemcy przekroczą ustawowe progi dochodu, to ich czynsz wzrośnie proporcjonalnie (o 1% za każdy 1% ponad limit).

(A.P.)

Czytaj także:

Nowy, kameralny blok mieszkalny przy Łużyckiej

Zamknij [x]

Czytaj także:

Nowy, kameralny blok mieszkalny przy Łużyckiej

Zamknij [x]